visitafrica.dk
safari i afrika
_______________________________________________________________________________________
ALMINDELIGE REJSEBETINGELSER FOR AFRICA EXCLUSIVE EXPLORER APS
__________________________________________________________________________

Vi beder dig læse vores generelle rejsebetingelser grundigt igennem, da aftalevilkårene ved rejser købt hos Africa Exclusive Explorer ApS udgør aftalegrundlaget for din bestilling af safarirejse, som er omfattet af "Loven om pakkerejser".
Det forudsættes altid, at den rejsende har sat sig grundigt ind i alt udleveret materiale.


Tilmelding
Ved tilmelding til en rejse, er det meget vigtigt at vi får oplyst deltagernes navne som de fremgår af passet, da forkerte navne kan medføre afvisning i lufthavnen. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændring efter flyreservation er foretaget. Skulle der være oplyst forkerte navne har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flyarrangementet eller at kunne modtage tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Samtidig beder vi om pasnummer, fødselsdato, statsborgerskab samt oplysning om den rejsende har nogen form for fødevareallergi.

Tilmelding til en rejse er bindende for køber og sælger når depositum eller det beløb som fremgår af tilbuddet, er betalt. Indbetaling af depositum betragtes tillige som købers accept af skriftligt meddelte priser og vilkår som fremgår af bekræftelsen.

Har De specielle ønsker i forbindelse med rejsen: Havudsigt, bo lavt, bo side om side eller f.eks. placeringen i flyet, beder vi Dem venligst anføre dette allerede ved bestillingen. Det skal understreges, at vi ikke kan garantere, at disse ønsker opfyldes, men at vi altid sender Deres ønske videre til hotel, flyselskab etc.

Bekræftelse af rejsen
Eller modtagelsen af Deres bestilling, fremsender vi en ordrebekræftelse. Vi beder Dem venligst gennemgå denne ordrebekræftelse med henblik på blandt andet om alle navnene er stavet korrekt. Skulle der være misforståelser af nogen art, så er det vigtigt at disse bliver rettet øjeblikkeligt. 
Vi gør venligst opmærksom på at at ordrebekræftelsen er en bekræftelse på Deres bestilling og at det derfor er købers pligt at kontrollere indholdet.

Rejsebevis/billet/voucer:

De modtager Deres voucher, når rejsen er fuldt betalt. På voucheren anføres afgangs- og ankomsttidspunkter i lokaltider, hotelreservation, forplejning, transport mellem lufthavn og hotel samt evt. aktiviteter. De modtager Deres boardingkort og pladsnummer i afrejselufthavnen. Vær særdeles opmærksom på afrejsetiderne på de sene afgange og at alle anførte tider altid er lokal tid. Et +1 på rejseplanen betyder dagen efter. Vi påtager os intet ansvar, hvis De møder for sent op i lufthavnen.

Der kan forekomme ændringer såfremt rejseplanen er udarbejdet længe før skift til og fra sommertid eller ændringer i luftfartsselskabernes fartplaner. Det er derfor vigtigt, at De kontrollerer afgangstiderne i de fremsendte billetter. Alle hjemrejser og vidererejser skal genbekræftes senest 72 timer inden denne påbegyndes. På de fleste grupperejser vil bureauets repræsentanter sørge for denne bekræftelse af reservationen, men De skal selv checke at det bliver gjort. 
Normalt er check-in en time før afrejse, hvilket betyder, at man skal have foretaget check-in på det angivne tidspunkt. Nogle steder kan check-in være 2 og op til 4 timer før afrejse. De skal selv sørge for at fortage check-in i så god tid, at der ikke opstår problemer med pladsreservationen.

Ændring af bestilling
Efter den bindende tilmelding kan rejsen ikke ændres. 
Ændringer af rejserute, forlængelse eller gebyrfri annullering kan kun ske såfremt dette er anført i rejseplanen.

Programændringer og/eller aflysninger
Africa Exclusive Explorer ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer i tidsplaner, transportmidler samt overnatningssteder. Disse ændringer vil umiddelbart blive meddelt den rejsende som kun har ret til erstatning, såfremt ydelsen afviger væsentligt fra det oprindelige.

Aflysning af grupperejse
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat grupperejse, vil den kunne blive aflyst op til fire uger før afrejse. Det nødvendige antal deltagere fremgår af brochuren for rejsen. I ovennævnte tilfælde har køber intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. En rejse kan ligeledes aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder som vi og vore samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I ovennævnte tilfælde er erstatning ej muligt udover refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil vi altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ.

Afbestilling af rejse
Efter bindende tilmelding kan rejsen ikke afbestilles. Dog hvis forholdende på det pågældende rejsemål indenfor en periode på 14 dage før afrejse er af en sådan karakter at der vil være nærliggende fare for deltagerens liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes rejsens samlede pris. Det er dog en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke hvis den rejsende allerede ved indgåelsen af aftalen var bekendt med forholdene, eller at de på daværende tidspunkt var alment kendt.
Det skal samtidig understreges af flyrejser som oftest er forbundet med 100% annulleringsgebyr.


Udeblivelse o.l.
Africa Exclusive Explorer ApS kan ikke afkræves godtgørelse for udeblivelser eller ubenyttede ydelser. Såfremt den rejsende ikke indfinder sig på det angivne tidspunkt og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendigt visum og mangel på vaccination, forbeholder Africa Exclusive Explorer ApS sig ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Kun i enkelte tilfælde vil eventuelle besparelser som Africa Exclusive Explorer ApS kan opnå, fratrukket administrationsgebyr, blive tilbudt refunderet.

Afbrydelse af ophold

Såfremt den rejsende af den eller anden grund afbryder en rejse eller ophold – eller kommer tidligere tilbage, end anført i program eller rejseplan, vil der ikke være tilbagebetaling for manglende ydelser. Desuden skal omkostninger til transport og/eller hotel, bæres af den rejsende selv.


Overdragelse af rejsen
Rejsen kan ikke overdrages til en anden person.

_________________________________________________________________________
BETALING
__________________________________________________________________________

Betaling:

Depositum udgør normalt 20% af rejsens pris (dog minimum 1.500 kr. pr. person) og betales senest 8 dage efter modtagelse af faktura. Restbetalingen skal være indbetalt senest 6 uger inden afrejse. Når depositum betales accepterer du ligeledes pris og betalingsbetingelser.

Visse rejser kan have særlige betalingsvilkår og strengere afbestillingsvilkår. Dette vil i så fald fremgå af fakturaen.
Billetter og øvrige rejsedokumenter vil herefter blive fremsendt, således at disse er den rejsende i hænde senest 14 dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

Bankoverførsel:
Betaling kan ske via bankoverførsel til vores konto i Nordea Bank registreringsnummer 2720 kontonummer 3488-512-489. Husk venligst at påføre fakturanummer på betalingen og er der mindre end 14 dage til afrejsedatoen skal De maile en skannet kvittering med bankens stempel og underskrift til info@visitafrica.dk

Bankoverførsel fra udlandet:
Overfører De fra udlandet skal De bruge følgende oplysninger:
Bank: Nordea Bank, Registreringsnummer: 2720, Kontonummer: 3488-512-489, SWIFT kode: ndeadkkkxxx, IBAN-nummer: dk312000 3488512489.
Husk venligst at påføre fakturanummer på betalingen. Bemærk venligst at ved overførsel betaler den rejsende alle gebyrer.

Skatter og afgifter
I enkelte lande kan det forekomme, at der fastsættes og opkræves nye eller ændrede skatter eller andre turistmæssige afgifter mellem bestillings- og afrejsetidspunktet, samt i sjældne tilfælde i tidsrummet mellem ud- og hjemrejse.

Lokale afgifter samt hjemrejseskat

Nogle skatter og afgifter (op til ca. 2.000 DKK) kan ikke opkræves sammen med bestillingen og er således ikke inkluderet i selve rejsens pris. Disse lokale afgifter vil være oplyst ved rejsens bestilling og vil blive opkrævet af guiden inden turen starter. Endvidere opkræver nogle lande skat for udrejse af landet og denne kan variere fra land til land men ligger oftest i niveauet 15-30 USD.


Prisændringer efter aftalens indgåelse
Ifølge lovgivning kan Africa Exclusive Explorer ApS forhøje den aftalte pris som følge af: Stigende transport-omkostninger (herunder brændstofpriser og diverse tillæg), ændrede skatter, gebyrer og afgifter samt ændrede valuta-kurser som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Africa Exclusive Explorer ApS ikke kan eller har kunnet tage højde for.
Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 30 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse. Dog vil rejsen maksimum kunne stige med 10 % af rejsens samlede pris.

__________________________________________________________________________
DEN REJSENDES ANSVAR
__________________________________________________________________________

Rejsedokumenter
Det er den rejsendes ansvar at sørge for gyldigt pas og obligatoriske vaccinationer.
Navnet i flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Såfremt navnene ikke er korrekte kan det medføre afvisning ved check-in til fly, accept af vouchers hos biludlejning og på hoteller. Det er kundens ansvar at kontrollere at modtagne dokumenter og især flybilletter er i overenstemmelse med det bestilte og hvis ikke, så i god tid inden afrejse meddele Africa Exclusive Explorer ApS om eventuelle fejl.

Africa Exclusive Explorer ApS påtager sig intet ansvar for følger af ukorrekte oplysninger, der skyldes kundens manglende kontrol og eventuelle gebyrer for ændringer vil blive opkrævet hos kunden.

Ændringer i afgangs- og ankomsttider
Efter billetudstedelsen kan der forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Den rejsende forpligter sig til at møde rettidigt på de oplyste mødesteder.

Reklamation

Reklamation over rejsen skal rettes til luftfartsselskabet, Africa Exclusive Explorer ApS eller vores repræsentant på stedet så snart den konstateres, således at rejsebureauet kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel. Manglende reklamation og bevis herfor vil oftest medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Efter hjemkomst til Danmark skal der fremsendes en skriftlig klage til Africa Exclusive Explorer ApS indenfor 14 dage.
Kontrollér altid, hvad I skriver under på og hæfter for.
__________________________________________________________________________
FLYSELSKABETS ANSVAR
__________________________________________________________________________

Flyselskabet påtager sig intet ansvar for hændelser, som indtræder på et tidspunkt hvor passagerne ikke befinder sig ombord i det pågældende flyselskabs fly. Flyselskabet forbeholder sig ret til at ændre i flytiderne helt frem til afgangstidspunktet.  
Vi henviser desuden til flyselskabets egne bestemmelser når det vedrører ansvar for indskrevet baggage.
__________________________________________________________________________
AFRICA EXCLUSIVE EXPLORERS ANSVAR
__________________________________________________________________________

I medfør af “lov om pakkerejser” er Africa Exclusive Explorer ApS ansvarlig for at gennemføre rejserne i henhold til program og prisliste. Africa Exclusive Explorer ApS er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger som de ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse eller afværge (force Majeure eller Force Majeure-lignende hændelser).

Samtidig optræder Africa Exclusive Explorer ApS kun som agent for både underleverandører, hoteller, flyselskaber etc. der benyttes og ansvaret for person- og tingskader samt for mangler er begrænset til det erstatningsansvar, vore leverandører har i henhold til international lovgivning samt bestemmelser og “rejse med rutefly” (Warszawa Konventionen). Vi anbefaler altid at tegne supplerende rejseforsikring da disse konventioner normalt har en lav dækningsgrad.
Africa Exclusive Explorer ApS er medlem af Rejsegarantfonden nr. 1876 og har tegnet udvidet ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring.
__________________________________________________________________________
FORSIKRING
__________________________________________________________________________

ForsikringRejseforsikring:
Africa Exclusive Explorer ApS formidler forsikringer via Gouda Rejseforsikring A/S.

Afbestillingsforsikring:
Africa Exclusive Explorer ApS formidler forsikringer via Gouda Rejseforsikring A/S. Afbestillingsforsikringen skal købes samme dag som rejsen bestilles.   

Bemærk venligst at den offentlige danske sygesikring kun dækker i begrænset omfang og udelukkende i udvalgte lande i Europa (pr. 1/1-2008). Der findes gode rejseforsikringer som er skræddersyede til at dække stort set alle behov. Vi er gerne behjælpelig med at tegne de mest fornuftige forsikringer i samarbejde med Gouda Rejseforsikring A/S. 


Pas og vaccinationer
Husk at medbringe pas og pak dette i håndbagagen sammen med penge og rejsebevis. Det er kundens pligt selv at sørge for at passet er gyldigt og gælder minimum 6 måneder efter hjemkomstdato. Har kunden ikke dansk pas skal dette oplyses til Africa Exclusive Explorer ApS ved bestilling af rejsen.

Samtidig er det kundens pligt selv at undersøge visumregler til hele rejsen samt at fremskaffe eventuelt visum, bemærk at der ofte stilles krav om transitvisum. Udenlandske statsborgere bør forinden bestilling af rejsen selv undersøge eventuelle visumkrav. 
Bemærk venligst at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være flere uger. Africa Exclusive Explorer ApS påtager sig intet ansvar for kunder som af en eller anden ukendt grund bliver afvist ved indrejse. Nogle lande stiller krav om fremvisning af gyldig returbillet ved ankomst til landet samt en passende valuta-besiddelse. Vi henviser til Udenrigsministeriet på www.um.dk

Ligeledes er det kundens pligt selv at sørge for obligatoriske vaccinationer til de pågældende rejsemål. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal kunne dokumenteres ved international gult certifikat.
Vi tilråder, at man kontakter egen praktiserende læge samt søger informationer hos Statens Seruminstitut på www.ssi.dk

Ved undladelse af information om pasforhold bærer kunden selv det fulde ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer, med videre måtte medføre.
__________________________________________________________________________
ØVRIGE
__________________________________________________________________________

Rejsegarantifonden
I medfør af § 8 i lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, er Africa Exclusive Explorer ApS medlem af Rejsegarantifonden nr. 1876.

Tvister
Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejseankenævnet.

Lovvalg/Værneting
Ethvert krav overfor Africa Exclusive Explorer ApS behandles i henhold til dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.


Der tages forbehold for ændringer samt trykfejl.

Based on SEEEMS.CMS